top of page

Acerca de

výroba esence.jpg

„Jsou ženy, které tančí.
Jsou ženy, které sní,
Jsou ženy, které jsou a vidí…"

Jsou nenápadné, mnohým se zdají zcela jiné, jsou různě maskované před nevědomými bytostmi.
Pozná je jen pár lidí v jejich blízkém okolí…

Jsou vyrovnané dostatečně na předávání světla, boží přítomnosti a vědomí Zdroje skrze sebe..

Často sami o tom ještě neví nebo pochybují.

Často ještě stažené pozemskou hrou na dobro a zlo dovolují druhým snížit jim světelnost a sebe-vědomí.

A proto jsem tu JÁ  „Střemcha“

Tak nenápadná a opomíjená, aby jen ty se s mou esencí propojily, které až ke mně dojdou, které mne poznají a procítí.

Pracuji též s vědomím vody.

Propojuji zemi, vodu a vzduch, aby jiskra světla v tělech byla zažehnuta.

Ženy vědomé si sebe sama, ženské síly a jemnosti, vědomé si svých úkolů
v tomto čase na Zemi, jsou tvůrčí silou současného dění.

Předchozí roky již mnohé ženy vyslyšely hlas z jejich nitra proudící, kudy promlouvá Vesmír i Matka Země.

Těm má esence pomůže ještě snáze procházet těžkými energiemi a více svou sílu ukotvit – v sobě a již i ve svém okolí.

Nyní se otevírá možnost pro velké množství žen.

Spojte se ženy a země je zachráněna!

Spojení přijde jinak než mnohé si myslíte. Zatím vás tam mysl nepouští.

Ale VŠE již JE a vám se OTEVŘE.

NÁSLEDUJTE MOU VŮNI, MOU ESENCI, MÉ POSELSTVÍ.

Nyní jsem připravena vám jej předat a vy jste připraveny jej přijmout.

 

ŽIVOT JE KVETOUCÍ ZÁZRAK ©

 

Běžné smysly vám přestávají na další rozvíjení stačit.

Běžné způsoby řešení přestávají fungovat.

Dosavadní cesty náhle končí a jen ti, kteří se otevřou vstupu do jiné reality, ti pomohou osvobodit Život na Zemi z otroctví programované mysli a přinesou NEBE NA ZEMI.

 

Pohleď do mých očí směrem k modré jasné obloze….

Pohleď na mou jemnou sladkou vůni na březích řek, jímž pomáhám zpevňovat břeh a osidlovat krajinu životem…

Že sis mě dosud nevšimla? Má pomoc lidstvu je umožněna až nyní.

Já tě zřím...

Ty uzříš mě v pravém čase...

bottom of page